MICROBLADING

 

Prvič _____________________________________________ 280€

(vključena prva korektura do dveh mesecev, 1x kremica )

Korektura

2- 6 mesecev _______________________________________ 60€

6 - 12 mesecev _____________________________________120€

12 mesecev ali več  _________________________________ 170€

PERMANENTNI MAKEUP

 

USTNICE

Obroba ustnic s senčenjem __________________________ 600€

OČI

Eyeliner na zgornji veki (lash line) ______________________ 400€

LASER

 

1 tretma  ___________________________________________ 55€

 

Cenik velja od 24.1.2023

Perfect Make Up logo white

Cesta v Rošpoh 24

2351 Kamnica

040 645 552

Perfect Make up facebook
Perfect Make up facebook